apartmány Šíbl

Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formuláře na stránkách www.sibl-sro.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Šíbl, s.r.o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení Šíbl, s.r.o. k ochraně osobních údajů

Společnost Šíbl, s.r.o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.sibl-sro.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků a anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Šíbl, s.r.o. údaje zlikviduje.

Společnost Šíbl, s.r.o., jako provozovatel stránek www.sibl-sro.cz tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti Šíbl, s.r.o. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.